MIEJSCE PAMIĘCI DZIECI UTRACONYCH

HISTORIA POWSTANIA

Dziecko, które umiera w którymkolwiek momencie swojego życia, choćby przed narodzinami, jest takim samym człowiekiem, jak każdy z nas. Należy mu się szacunek i godne traktowanie, a zatem i godny pochówek.
Obecne prawo zapewnia rodzicom możliwość pochowania swojego dziecka, które urodziło się martwe, bez względu na czas trwania ciąży. Czasem z różnych względów rodzice rezygnują z tego prawa, przez co ciała dzieci martwo urodzonych pozostają w szpitalu.

12 maja 2016 r. w Tarnowie zawiązał się Komitet Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych, który podjął inicjatywę utworzenia godnego miejsca pochówku dzieci pozostawionych w tarnowskich szpitalach. Jest to również symboliczne miejsce pamięci dla rodziców, którym nie było dane pochować swojego dziecka. Inicjatywę budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych poparł i objął swym patronatem Wydział ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezji Tarnowskiej, którego dyrektor – ks. Artur Ważny – stał się ojcem duchowym przedsięwzięcia.

W marcu 2016 r. Komitet rozpoczął rozmowy z Prezydentem Miasta Tarnowa – Romanem Ciepielą i zastępcą Prezydenta Miasta Tarnowa - Dorotą Krakowską - w celu opracowania odpowiednich procedur prawnych niezbędnych do przeprowadzenia pochówków Do współpracy dołączyły się inne organy tarnowskiej infrastruktury społecznej, takie jak: Miejski Zarząd Cmentarzy, Dyrekcja Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika, Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza, oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Efektem wspólnych prac jest Uchwała Rady Miasta Tarnowa z dnia 30 VI 2016 r. Zgodnie z uchwałą, pochówki dzieci pozostawionych w tarnowskich szpitalach będą się odbywały raz w roku, około dnia 15 października, tj. Światowego Dnia Dziecka Utraconego. Miejsce pochówku zostało wyznaczone na Cmentarzu Komunalnym w Tarnowie - Mościcach, przy ulicy Czarna Droga. (http://bip.malopolska.pl/umtarnow/Article/get/id,1217223.html)

Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych znajduje się na Cmentarzu Komunalnym w Tarnowie Mościcach przy ulicy Czarna Droga. Jest to miejsce przy kwaterze 95.
Autorem projektu jest prof. Jacek Kucaba, opracowanie architektoniczne arch. Piotr Dobrowolski.

Miejsce Pamięci  spełnia dwie funkcje:

  • grobowca, w którym od 2016 roku chowane są dzieci pozostawione w tarnowskich szpitalach;
  • symbolicznego miejsca pamięci dla rodziców, którym nie było dane pochować swojego dziecka.

Wewnątrz postumentu Miejsca Pamięci jest możliwość umieszczenia - po wcześniejszym uzgodnieniu z komitetem -  tabliczek z imionami utraconych dzieci.

15 października 2016 roku odbył się pierwszy pochówek dzieci utraconych do zbiorowego grobowca. Pochowano wtedy 66 dzieci. Rok później, 21 października 2017 roku, podczas drugiego pochówku – kiedy to złożono do grobu 177 dzieci – biskup Andrzej Jeż dokonał poświęcenia postumentu, który wraz z grobowcem tworzy Miejsce Pamięci Dzieci Utraconych. Zapewnia ono nie tylko godny pochówek dzieciom, ale i spełnia rolę miejsca symbolicznego, co jest szczególnie ważne dla rodziców, którym nie było dane pochować swojego dziecka. Z myślą o tych rodzicach w czasie pochówków do grobowca składane są nadesłane przez nich imiona dzieci utraconych; są one również uroczyście wyczytywane. Istnieje również możliwość umieszczania na wewnętrznej stronie promieni postumentu tabliczek z imionami dzieci utraconych.

W 2018 r. pochowano kolejnych 90 dzieci. Pochówki planowane są co najmniej raz do roku - około 15 października. Jest to dzień, który na całym świecie poświęcony jest wspomnieniu Dziecka Utraconego.